Български
English
Посетител №:
1072630

Eкспозиция „Археология”

        Експозиция “Археология” е разположена в залите “Праистория”, “Античност”, “Средновековие”, „Тракийски съкровища”, „Рогозенско съкровище” и Лапидариум.
        В зала “Праистория” е представено развитието и постиженията на човешките общества от най-дълбока древност до римската епоха. Изложени са експонати, показващи материалната и духовна култура от старокаменната (XXX-VIII хил.пр.Хр); новокаменната (VII-VI хил.пр.Хр); каменно-медната (V-IV хил.пр.Хр); бронзовата (III-II хил.пр.Хр) и желязната (I хил.пр.Хр) епохи. Най-забележителните от тях са: раннонеолитен гроб от с. Оходен; колекция култови съдове и антропоморфни глинени фигурки от с. Градешница, с. Бреница и гр. Криводол; глинена плочка и дъна от съдове с най-ранните пиктограмни знаци от с. Градешница; медна кирко-мотика, кухи бронзови брадви и микенска рапира от района на гр. Враца. Експонирани са керамика, предмети на бита, оръдия на труда и оръжия, характерни за отделните епохи. Фото-пана онагледяват основните обекти и проучвания в региона.
         Зала “Античност” съдържа артефакти от римската и ранновизантийската епохи (I-VI век). Забележителни експонати са бронзова римска диплома; култов глинен съд; колекция каменна пластика; бронзови медицински инструменти и костен амулет. В експозицията са изложени: керамична посуда, селскостопански и занаятчийски инструментариум, оръжия, а снимковият материал акцентира върху по-важните археологически обекти.
         Зала “Средновековие” представя културно-историческото наследство на Врачанския край през Българското средновековие (VII-XIV век). Тук могат да се видят характерни старобългарски накити; костени иконки-амулети; старобългарски напис от XIII век с името “Вратица”, сребърна мощехранителница, битови предмети и оръдия на труда.
Галерия от снимки:
гр. Враца
пл. "Хр. Ботев"-2
Регионален исторически музей - Враца
  © 2008 Regional Historical Muzeum Vratsa. All rights reserved. WEB design & programming by Peter Petkov.