Български
English
Посетител №:
1664660

  СЪОБЩЕНИЯ

 

 

От 7-ми юни 2022 г. зала „Врачански съкровища“ на РИМ-Враца ще бъде затворена поради ремонтни дейности.

 
РЕГИОНАЛЕН  ИСТОРИЧЕСКИ  МУЗЕЙ

Адреси и телефони

                                                  Централна сграда
                                                        
пл. „Христо Ботев” №2
                                                              3000; гр. Враца

Тел.: 092/624457,
092/624438 – Информация

          092/624451 – отдел „Археология”
          092/624438 – отдел „Възраждане”
          092/
629048 – отдел „Нова история”
          092/622597 – отдел „Най-нова история”
          092/622513 – отдел „Художествена галерия”
          092/626520 – отдел „Фондове”
          092/624438 – отдел „Връзки с обществеността”
          092/624457 – Екскурзоводи
          092/620220 – „Ателие за реставрация и консервация”

          092/620373 – Директор


Факс: 092/620373
e-mail: vratsamuseum@mail.bg
URL:    www.vratsamuseum.com

   


EВК „Св. Софроний Врачански”
ул. „Давид Тодоров” №2
3000; гр. Враца


Тел.:  092/627097 – Зав. отдел
          092/624573 – Информация

ЕВК „Никола Войводов”
ул. „Никола Войводов” №6А


Тел.: 092/665094

 

Приемно време на директора:

Всеки понеделник от 10:00 до 12:00 ч.Работно време на експозициите

Понеделник – Петък           9.00 ч. – 17.30 ч. (непрекъснато)
Почивни и празнични дни  9.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 17.30 ч.
                                               12.00 ч. – 13.00 ч. (предварителни заявки)

След 17.00 ч. се преустановява приемът на посетители в експозициите.

  
Почивни дни:      31 Декември и 1 Януари
Безплатен ден:    Всеки първи понеделник от месеца
                                          

Работно време на администрация и уредници

От понеделник до петък:   9.00 ч. – 12.00 ч.; 13.00 ч. – 18.00 ч.

 

ЦЕНИ НА БИЛЕТИ И УСЛУГИ

Централна сграда


Входни билети:
                            - за граждани                                           5.00 лв.
                            - за учащи се                                            2.00 лв.
                            - за пенсионери                                       3.00 лв.
                            - за деца до 7 г.                                    безплатно
                            - за инвалиди                                      безплатно
                            - семеен (родители с деца до 18 г.)     
  8.00 лв.

Обзорна беседа на български език:                               15.00 лв.
Кратка беседа на английски език:                                20.00 лв.

Заснемане:         
                            - с GSM                                                     4.00 лв.
                            - с фотоапарат                                         6.00 лв.
                            - с видеокамера                                   
  15.00 лв.

ЕВК „Св. Софроний Врачански”

Входни билети:
                           
- за граждани                                            4.00 лв.
                            - за учащи се                                             2.00 лв.
                            - за пенсионери                                        3.00 лв.
                            - за деца до 7 г.                                    безплатно
                            - за инвалиди                                      
безплатно
                            - семеен (родители с деца до 18 г.)        6.00 лв.

Обзорна беседа на български език:                                15.00 лв.

Заснемане:         
                           
- с GSM                                                      4.00 лв.
                            - с фотоапарат                                          6.00 лв.
                            - с видеокамера              
                        15.00 лв.

Комбиниран билет (за двата обекта)    
                           
- за възрастни                                           8.00 лв.
                            - за учащи се           
                                  4.00 лв.

 

Услуги:

- месечен наем за Голяма зала на Художествена галерия – 400.00 лв.  
- месечен наем за Малка зала на Художествена галерия – 300.00 лв.

- наем за ексклузивни изложби, пърформанси, шоу-спектакли и др., провеждани в залите на РИМ -Враца, с продължителност до 2 дни – 200.00 лв. (еднократно);

- наем на Конферентна зала с до 70 седящи места и климатична система – 120.00 лв. (с времетраене до два часа) и 50.00 лв. (за всеки започнал следващ час);
Забележка: За ползване техническо оборудване на РИМ – Враца: озвучаване, мултимедия и екран – 60.00 лв. (еднократно).

- наем за ползване дворното пространство на ЕВК „Св. Софроний Врачански” и експозиционните зали в рамките на един ден за лични, семейни, професионални и други организирани тържества (сватби, коктейли, балове, юбилейни годишнини, другарски срещи и т.н.) – 350.00 лв. (еднократно).

- издаване на документи и дубликати - 8.00 лв. (еднократно за един документ).

- прожекция на видеофилми, свързани с музейната експозиция:
  • за организирани посещения -
0.50 лв. (за човек).

Извършването на услуги и издаването на документи и дубликати е по ценоразпис, регламентиран със заповед на Директора на РИМ-Враца № А47/27.07.2020 г.


 

Банкова сметка за дарения:

ОБЕДИНЕНА БЪЛГАРСКА БАНКА АД - Враца
НОМЕР НА СМЕТКА: BIC UBBSBGSF
IBAN: BG42UBBS80023108778110Такси за услуги,

предоставяни от Регионален исторически музей – Враца 


Таксите се събират на основание действащата нормативна уредба, свързана с дейността на музеите, съгласно чл.4, ал.2, т.4 от Закона за закрила и развитие на културата и Постановление № 290 от 20.10.2011 г. за одобряване на Тарифа за таксите, които събират музеите, Националният институт за недвижимо културно наследство и Националната библиотека „Св. св. Кирил и Методий“ за извършване на услуги и за издаване на документи и дубликати, обнародвано в ДВ бр. 84 от 28.10.2011 г.,
изм. и доп. ДВ. бр. 55 от 20.07.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 84 от 27.09.2013 г.1. За заверяване на препис и препис-извлечение на документи от основния, обменния и научноспомагателния фонд на музея:
а) за първа страница - 5 лв.;
б) за всяка следваща страница - 2,50 лв.

2. За извършване на справка за наличието на документи и движими културни ценности в основния, обменния и научноспомагателния фонд на музея:
а) за устна справка - 7 лв.;
б) за писмена справка - 10 лв. за всяка страница;

3. За извършване на писмена справка в Автоматизираната информационна система „Археологическа карта на България”:

а) за един археологически билет – 10 лв.;

б) за определена територия, в която не са установени археологически обекти – 30 лв.;

в) за копие на на регистрационна карта на археологически обект – 7 лв.4. За издаване на удостоверение за идентификация на движими вещи като културни ценности
а) за една движима културна ценност - 15 лв.;
б) за група от движими културни ценности със сходни характеристики, включително монети и монетовидни предмети - 50 лв.;
в) за колекция от движими културни ценности - 100 лв.


5. За издаване на удостоверение за извършена идентификация на предмети, които по смисъла на Закон за културното наследство не са културни ценности:

а) машинно сечени монети и монетовидни предмети, които нямат значение за научните изследвания и експозиционната дейност:

аа) за една монета/монетовиден знак – 4 лв.;

бб) за група монети/монетовидни предмети от 2 до 50 броя – по 3 лв. за всяка монета/монетовиден предмет;

вв) за група монети/монетовидни предмети над 50 броя – по 2 лв. за всяка монета/монетовиден предмет;

б) машинно произведени предмети, които не носят подпис или знак на своите автори или са произведени в големи количества, не притежават значима културна, научна или художествена стойност и не са свързани с историческа личност или събитие:

аа) за един предмет – 4 лв.;

бб) за група предмети от 2 до 50 броя – по 3 лв. за всеки предмет;

вв) за група предмети над 50 броя – по 2 лв. за всеки предмет;

в) произведения на изкуството, собственост на български или чужди автори, или такива, които не са по-стари от 50 години; издаването на удостоверения за износ на художествени произведения / предмети се извършва в музея всеки първи понеделник от месеца от 14:00 до 16:00 ч.:

аа) за едно произведение – 6 лв.;

бб) за група произведения от 2 до 50 броя – по 3 лв. за всяко произведение;

вв) за група произведения над 50 броя – по 2 лв. за всяко произведение;

гг) за цикъл/тираж графични произведения до 50 броя – 10 лв..;

г) антикварни предмети, непредставляващи произведения на изкуството, които не са по-стари от 100 години:

аа) за един предмет – 4 лв.;

бб) за група предмети от 2 до 50 броя – по 3 лв. за всеки предмет;

вв) за група предмети над 50 броя – по 2 лв. за всеки предмет;

д) остатъчен материал – отпадъчна субстанция, получена вследствие на човешка дейност, която няма функционално или художествено предназначение – 10 лв.


6. За издаване на удостоверение или справка за статут на паметник на културата:
а) за срок от 7 дни - 10 лв.;
б) за срок от 24 часа - 30 лв.

7. За предоставяне на писмена информация относно регистрация и опазване на недвижими културни ценности на територията на Врачанска област - 10 лв. за всяка страница.
 гр. Враца
пл. "Хр. Ботев"-2
Регионален исторически музей - Враца
  © 2008 Regional Historical Muzeum Vratsa. All rights reserved. WEB design & programming by Peter Petkov.